ทักษะที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพแตกต่างจากทักษะหลักที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงใน 3 ข้อ:

ทักษะทางด้านความรู้ (Hard Skills) จะต้องมีความรู้ความสามารถที่ถูกกำหนดโดยเชาวน์ปัญญา (IQ) ในทางตรงกันข้าม Soft Skills ที่ต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเป็นที่แสดงออกผ่านสิ่งที่เรียกว่า EQ หลังจากทฤษฎีซีกสมอง Hard Skills จะอยู่ในด้านซ้ายของสมอง ตามทฤษฎีตรรกะนี้ในการวิเคราะห์และการคิดแบบดิจิทัลจะตั้งอยู่ทางซีกซ้ายของสมอง ซีกขวาของสมองจะ เป็นด้านความรู้ความสามรถทางด้านอารมณ์ เป็นอิสระจากการจัดหมวดหมู่ของสมองแตกต่างเหล่านี้มีอยู่จริงนี้ ในปัจจุบันนี้สังคมของเราค่อนข้างการรับรู้และจะปล่อยความคิดทางสังคมไว้ข้างหลัง ตัวอย่างสำหรับ Hard Skills เช่น คณิตศาสตร์ บัญชี ฟิสิกส์ เคมี สถิติ เป็นต้น สำหรับ Soft Skills สามารถพบได้ภายใต้ „การจัดการพัฒนาตนเอง“ และ „ความสามารถเข้าสังคม“

ในกฎเกณฑ์ของHard Skills ไม่เคยเปลี่ยนและจะไม่ส่งผลต่อ บริษัท บุคคลหรือสถานการณ์ใดๆที่ใช้ กฎสำหรับสูตรทางคณิตศาสตร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะยังคงเหมือนเดิม – ไม่คำนึงถึงว่าใครจะนำไปใช้ สำหรับการจัดการตนเองเช่นเดียวกับทักษะทางสังคมมีอิทธิพลอย่างมากจากสภาพแวดล้อมและบุคลิกภาพของตัวเองของเราหรือบริษัทเช่นวัฒนธรรมมัน การดำเนินงานของเครื่องจักรในโรงพยาบาลต้องการทักษะเช่นเดียวกับการดำเนินงานของเครื่องจักรในสถานที่ก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารในโรงพยาบาลจะแตกต่างจากที่ในสถานที่ก่อสร้าง

ข้อสุดท้ายจะกังวลสำหรับความรู้ Hard skills จะเรียนที่โรงเรียนผ่านทางการศึกษาและหนังสือ ในวิชาเรียน เราสามารถเจาะลึกความรู้และจุดประสงค์ของความรู้ได้โดยการสอบหรือใบเกณฑ์ ส่วนสำหรับ Soft skills ไม่มีกฎตายตัวที่เหมือนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย มันจะเกี่ยวข้องกับ ด้านเฉพาะทางอารมณ์และทักษะทางสังคม เมื่อพูดถึง soft skills เราจะต้องทดสอบและดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ แต่น่าเสียดายที่แม้ว่าวิธีการ “เรียนรู้โดยการปฏิบัติ”นี้จะเป็นไปไม่ค่อยได้ เพราะว่ากลไกมีผลต่อพฤติกรรมของเราที่เราไม่คุ้นเคย